top of page

Členové CZFAS v roce 2022

efas.png

Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Ortopedická klinika. 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

prezident CZFAS

efas.png

MUDr. Jiří Běhounek

efas.png

MUDr. Jiří Bek

Ortopedická klinika. 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

efas.png

MUDr. Kamila Bušková

Klinika ortopedie 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha

efas.png

MUDr. Radek Černý

Ortopedie a podiatrie Poliklinika Žďár nad Sázavou

Ortopedické odd. Nemocnice Nové Město na Moravě

efas.png

MUDr. Martina Dygrýnová 

Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

efas.png

MUDr. Libor Filip

Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice

efas.png

MUDr. Radek Franz

Ortopedické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava

efas.png

MUDr. Matěj Mazura

Ortopedická klinika. 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

efas.png

MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

Ortopedické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

efas.png

MUDr. Jiří Jurča

Ortopedické oddělení, Nemocnice Chomutov

efas.png

MUDr. Věra Konopová Dlabalová

 

efas.png

MUDr. Dagmar Kuběnová

Klinika ortopedie 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha

efas.png

MUDr. Pavel Novák

Ortopedické oddělení, Nemocnice Chomutov

efas.png

MUDr. Miroslav Skoták

Ortopedická ambulance, Humpolec

efas.png

MUDr. Tomáš Strnad

Klinika ortopedie 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha

efas.png

MUDr. Petr Teyssler, Ph.D.

Ortopedie, Vršovická zdravotní a.s., Praha

efas.png

MUDr. Šárka Vencálková

Traumatologicko-ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec

bottom of page