top of page

Webinář chirurgie nohy 2020

Aktualizováno: 31. 1. 2021

V sobotu 21.11.2020 se uskutečnil online seminář chirurgie nohy na téma Metatarsalgia, Achillodynia a úponové bolesti patní kosti

Anatomický ústav 1. LF UK

Vzhledem k pandemii COVID19 se původní seminář chirurgie nohy, který se měl konat v Anatomickém ústavu 1. LF UK, uskutečnil online formou. Webináře se zúčastnilo 54 posluchačů a příspěvky byly rozděleny do dvou sekcí.


Přednášející

MUDr. Jiří Bek

MUDr. Libor Filip

Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

MUDr. Jakub Rapi

MUDr. Petr Teyssler, Ph.D.


Metatarsalgia


1. Patologická anatomie a fyziologie

1_Patologická anatomie a fyziologie před
.
Download • 2.38MB

2. Primární metatarsalgia

2_ Primarni metatarsalgie SCHN2020_Rapi
Download • 1.63MB

3. Sekundární metatarsalgia

3_Sekundarni metatarsalgia SCHN2020_ Hro
.
Download • 1.95MB

4. Iatrogenní metatarsalgia

4_Iatrogeni metatarsalgie SCHN2020_Filip
.
Download • 1.98MB

5. Kazuistiky

5_1 Metatarsalgia kazuistika SCHN2020_Te
.
Download • 492KB
5_2_Metatarsalgia Kazuistika SCHN2020_Hr
.
Download • 872KB


Achillodynia, úponové bolesti patní kosti


6. Patologická anatomie, fyziologie

6_Patologie a anatomie Achillodynia SCHN
.
Download • 2.21MB

7. Gastro-soleus komplex - metody jeho uvolnění

7_Gastro-soleus komplex SCHN2020_Teyssle
.
Download • 805KB

8. Plantarní fasciitis

8_Plantární fasciitis SCHN2020_ Bek
.pdf
Download PDF • 968KB

9. Calcar calcanei dorsalis - operační léčba

9_Calcar calcanei dorsalis SCHN2020_Teys
.
Download • 1.91MB

10. Inveterované ruptury Achillovy šlachy

10_Ruptury Achillovy slachy SCHN2020_ Fi
.
Download • 1.52MB

11. Osteotomie patní kosti v léčbě úponových bolestí

11_Osteotomie patní kosti SCHN2020_Hroma
.
Download • 1.87MB

Seminář byl registrován u ČLK pod číslem 60614 a ohodnocen 5 kredity.


216 zobrazení

留言


bottom of page